A projekt bemutatása

 

2019 | 12 | 05

 

Projektbemutató

ÉSZAK-VAS nő c., EFOP-1.2.9-17-2017-00110 azonosítószámú projekt

 

A Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesülettel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal konzorciumi formában az EFOP-1.2.9-17-2017-00110 azonosítószámú pályázat keretében közel 199,883 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével támogatja a Csepregen és a környező településeken élő és dolgozó nők munkaerő-piaci helyzetének javítását.

 

A Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület és konzorciumi partnerei hozzájárulnak a Csepregen és a környező településeken élő és dolgozó nők munkaerő-piaci helyzetének javításához, a nők foglalkoztatottságának emelkedéséhez, valamint a gyermekvállalási kedv növeléséhez. Támogatják továbbá a nők munkavállalásának elősegítését, a család és munka összeegyeztetésének előmozdítását, valamint a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését. A támogatási összeg 199,883 millió forint.

 

A projekt célja, hogy növekedjen a gyermekvállalási hajlandóság, valamint segítse a nők munkavállalásának a megkönnyítését és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérésüket, mely által javul a családok anyagi helyzete, valamint a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése.

 

A projekt keretében működő Szebb Holnapért Család és KarrierPONT ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai:

  • A családi élet szereplői, kiemelten a nők informálása, tájékoztatása, munka és magánélet összehangolását segítő tanácsadások, személyes konzultációs szolgáltatás biztosítása
  • Mentorálás szolgáltatás biztosítása a munkaerő- piacon hátrányos helyzetűek számára, vagy épp munka és családi élet összehangolása krízisen áteső nőknek
  • Nőket és foglalkoztatókat megismertetni az atipikus foglalkoztatási formákkal, a már működő jó példákkal (rugalmas foglalkoztatás, távmunka, home office stb.)
  • Képzések szervezése a munkaadói és munkavállalói oldal részére
  • Szakmai kerekasztalok, rendezvények, szakértői beszélgetések szervezése a munka- és magánélet összehangolását segítő célok érdekében

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projektről további információt a www.csakszebbholnapert.hu oldalon olvashatnak.